Czy dziadkowie mogą być zobowiązani do płacenia alimentów na swoje wnuki? Czy wnuki mają obowiązek pomocy finansowej swoim dziadkom? Do kogo może zapukać komornik? Tarnów, Warszawa czy Zielona Góra – zasady są jednakowe. Sprawdź, czy to możliwe!

Rodzina powinna wspierać się w różny sposób. Czasami potrzebna jest fizyczna opieka, czasami niezbędne jest wsparcie w trudnych chwilach, których przecież w życiu nie brakuje. Niekiedy trzeba pomóc w zajmowaniu się dzieckiem lub zaproponować wsparcie finansowe. Z reguły dzieci otrzymują taką opiekę i pomoc od rodziców, ale niestety bywa i tak, że rodzice nie kwapią się do wypełnienia swoich obowiązków. Zdarza się też, że rodzice ciężko chorują lub już nie żyją. W takich sytuacjach to dziadkowie powinni zająć się wnukami lub wesprzeć je finansowo. Bywa też sytuacja odwrotna, gdy to dziadkowie, nie mogąc liczyć na pomoc swoich dzieci, powinni uzyskać ją od wnuków. W skrajnych przypadkach do akcji może nawet wkraczać sąd i komornik. Tarnów czy Warszawa – wszędzie procedura jest ta sama.

Alimenty od dziadków – kiedy można je uzyskać?

Polskie prawo stanowi, że w pierwszej kolejności to rodzice są zobowiązani zapewnić byt i utrzymywać swoje dzieci. Aby dziadkowie stali się osobami zobowiązanymi, musi zajść jeden z wymienionych niżej warunków:

  • rodzice dzieci lub dziecka nie żyją (jeśli tylko jeden z rodziców nie żyje, obowiązek utrzymywania dzieci spoczywa na drugim);
  • rodzice nie są w stanie utrzymywać swoich dzieci;
  • wyegzekwowanie alimentów od rodziców jest niemożliwe lub sprawiałoby trudności nie do pokonania.

Dziadkowie nabędą obowiązek utrzymywania wnuka lub wnuków też tylko wówczas, gdy oprócz zaistnienia jednej z tych przesłanek, dziecko będzie żyło w niepodważalnym niedostatku.

Sąd, orzekając o alimentach od dziadków, bierze pod uwagę przede wszystkim dwie sprawy. Pierwsza z nich to uzasadnione potrzeby dziecka, a wśród nich niezbędne koszty utrzymania, a więc wyżywienie, ubiór i opieka medyczna oraz jego udział w zużywanych mediach, czyli rachunki za energię, wodę itd. Dopiero potem brane są pod uwagę inne wydatki, takie jak: rozrywka, wyjazdy na wakacje itd. Sąd bierze także pod uwagę wysokość dochodów dziadków i fakt, że obciążenie alimentacyjne nie może zagrozić ich bezpiecznej egzystencji. Wysokość alimentów ustala sąd, a dopiero jeśli dziadkowie nie realizują prawomocnego wyroku w tym zakresie, do akcji może wkroczyć komornik. Tarnów, Zielona Góra i cała Polska to identyczne zasady w tym zakresie.

Alimenty od wnuków – kiedy można je uzyskać?

W naszym kraju uzyskanie przez dziadków alimentów od wnuków jest ciągle ogromną rzadkością, ale trzeba przyznać, że jest możliwe. Oczywiście może tak się zdarzyć tylko wtedy, gdy staruszkowie żyją w niedostatku, a ich dzieci na skutek życiowej sytuacji lub śmierci nie są w stanie wywiązać się z obowiązku finansowej pomocy rodzicom. Trzeba też dodać, że wnukowie mogą być zobowiązani do łożenia na rzecz dziadków tylko wówczas, gdy są pełnoletni i mają swoje własne dochody. Aby się to jednak wydarzyło, dziadkowie muszą rozpocząć postępowanie o ustanowienie alimentów, a to w naszym kraju jest bardzo rzadko spotykane.